инж. Светослав Глосов след разпита му в Националната следствена служба