КЗК, чийто шеф е Юлия Ненкова, ще анализират въздействието на сделката върху конкуренция на пазара в страната.
КЗК, чийто шеф е Юлия Ненкова, ще анализират въздействието на сделката върху конкуренция на пазара в страната.