Николай Банев и третата му съпруга Евгения Банева управляват еднолично "АКБ Корпорация".